Gezondheid

therapie Therapie

 

Lichaamsgerichte therapie

 

 

 

Lichaamsgerichte therapie leert je om op de plaats van het lichaam te zijn en raakt verschillende belangrijke gebieden aan: het fysieke lichaam, de geest en de emoties. Tijdens de lichaamsgerichte therapie wordt je geleerd hoe je met en rond je eigen lichaam kunt werken, met name in de structuur, de dynamiek, de beweging en de interne communicatie. Het primaire doel van lichaamsgerichte therapie is om het lichaam te helpen keuzes te maken en te functioneren als een eenheid, om een Joyous Joints Communication System aan te moedigen en om het lichaam te helpen bewegen naar een staat van gemak, en in een staat van flow.

Er zijn verschillende geest-lichaam biologische experimenten die bewijzen dat het lichaam signalen naar je hersenen stuurt, nog voordat jij daartoe besluit. Deze signalen kunnen bepaalde reacties in je lichaam beïnvloeden of uitlokken. Bovendien toont onderzoek aan dat ook de hersenen, zo indirect mogelijk, het lichaam beïnvloeden door hun reacties op lichaamssignalen. Lichaamsgerichte therapie bevordert:

1. Hapses,

2. Zelf-organisatie,

3. Duidelijkheid,

4. Flexibiliteit,

5. Cohesie,

6. Emotionele weerbaarheid,

7. Empathisch vermogen.

Deze reacties kunnen alle grenzen overschrijden: zij kunnen mentaal zijn, zoals begrijpen wat je aan het doen bent, of lichamelijk, zoals het bewegen van je ledemaat. Er is een manier om autosuggesties naar de spieren te sturen; er is een manier om aan te voelen wat je voelt. Door middel van lichaamsgerichte therapie wordt cliënten met chronische pijn geleerd om vergevingsgezinde signalen naar hun lichaam te sturen voor een effectievere omgang met chronische pijn.

Lichaamsgerichte therapie werkt aan twee primaire doelen: 1) Het vermogen om te reiken naar, en af te stemmen op, de focus van het lichaam: vaardiger worden in het letten op de signalen die je lichaam je geeft, en 2) Het vermogen om gemakkelijk, doordacht en succesvol weg te bewegen van willekeurige impulsen, en op te bouwen vanuit die principes

De lichaamsgerichte therapie benadering is niet gecentreerd op een voorafgaande diagnose, maar men moet aandacht schenken aan de signalen die je lichaam je geeft, en ze uit je leven filteren voordat ze een probleem worden. Deze actie scheidt de symptomen van onevenwichtigheid en ziekte van depressie, trauma, uitputting en dagelijkse uitdagingen. De praktijk van lichaamsgerichte therapie omvat verschillende essentiële elementen:

1. Het is nodig om te leren opletten, op te merken, te reageren en te weten wanneer je “Nee” moet zeggen, vooral wanneer je lichaamsberichten niet goed overkomen.

2. Het is noodzakelijk om te leren de oorzaak van uw onevenwichtigheid en ziekte te identificeren, te vermijden en te corrigeren.

3. Het is noodzakelijk zich vast te leggen op een uitgekristalliseerd geheel van opzettelijke en specifieke mentale en fysieke principes voor een evenwichtig en plezierig leven.

De sleutel tot het succes van deze therapie ligt in het vermogen van de cliënt om de mentale en fysieke principes van de therapie in de loop van de tijd consequent toe te passen. Het succes ligt in het vermogen van de cliënt om zelforiëntaties te maken door zich te richten op de voordelen van juiste lichaamsbeweging, holistische voeding, voldoende rust en adequatelies. Het effect van het gedrag van de cliënt hangt af van het accuraat vertalen van deze zelforenamenten in persoonlijke globaliteiten.

Veel mensen melden dat na een paar maanden therapie het begrip “plezier” minder is geworden, en plezier gaat verloren als het een gewoonte wordt. Men merkt op dat, ook al zouden zij liever sporten, zij toch liever hun tijd besteden aan iets lichamelijks, hetzij thuis, hetzij in de gemeenschap.

Het is nu drie jaar geleden dat deze therapie werd geïntroduceerd en ik ben nog steeds vol ontzag over het vermogen van zelfopoffering en de gave van de menselijke geest. Laten we, nu we dit belangrijke transformatieproces in ons leven vieren, dit niet vergeten:

1. Wij zijn allen in staat om een hoog niveau van geestelijke en lichamelijke gezondheid te bereiken.

2. Ons lichaam kan geconditioneerd worden om op hoge capaciteit te werken, en

3. Een optimaal functionerend lichaam beschermt zijn geest tegen de negatieve gevolgen van zijn eigen functioneren.

Laten we bij het vieren van deze transformerende reis niet vergeten dat het fysieke lichaam, hoewel verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid, niet gevrijwaard is van de effecten van psychosomatische nood.

lees meer: