Gezondheid

De Spirituele Coach

Spirituele coach

En in feite, zelfs de spirituele coach, heeft toegang tot dingen van andere coaches, omdat hij of zij deel uitmaakt van het geheel.

De spirituele coach van T’ai Chi maakt gewoonlijk deel uit van het geheel, ook al studeert hij misschien Oosterse dingen. Zij hebben dus eigenlijk toegang tot andere maatregelen en methoden waarvan andere coaches zich niet bewust zijn of te arrogant zijn om ze aan te halen. De spirituele coach heeft toegang tot andere dimensies en gaat misschien verder dan dat naar ETS trainingen alleen maar om ETS trainingen te ervaren.

De coach van een spirituele zoeker, die deel uitmaakt van het geheel, is nog aan het leren en aan het groeien in het ontwikkelingsproces na vele jaren van leraren en seminars, maar heeft nog steeds toegang tot dingen die de spirituele coach nog niet heeft ervaren.

Hij kan dus naar een seminarie gaan en een beetje misleid worden in zijn uitgangspunt. Hij wordt een beetje angstig, wanneer hem gevraagd wordt om een of andere vorm van mediteren te doen en hem door de leraar een helende techniek wordt toegestuurd. Totdat de spirituele leraar zich realiseert dat de helderheid, kalmte en ruimte die hij ervaart tijdens zijn mediteren het resultaat is van het daadwerkelijk ervaren van flow….and flow is de natuurlijke plaats van hulpmiddelen voor het vrijmaken van de energiekanalen en dit is na vele jaren van mediteren en het loslaten van blokkades. De spirituele coach weet dat niet, maar realiseert het zich op een bepaald moment.

Hij is dus een beetje misleid in wat hem verteld wordt, om het zo maar eens te zeggen. Hij gaat nog verder om te ontdekken hoe diepgaand dit Wezen-Geest-Lichaam ding was, en wat het werkelijke doel was en wat de mogelijke voordelen zijn. Hij denkt vaak dat de blokkade eerst moet verdwijnen voordat hij dit voordeel kan ontvangen. Maar hoe de student vordert, wanneer de blokkade is opgeheven en de spirituele reis eerlijker begint, wordt ook be├»nvloed door de blokkade. Zonder de blokkade kan de student niet weten wat het werkelijke gebied van spiritueel werk is, aangezien het weten en het nooit eindigende zoeken buiten de concrete beperking van de blokkade ligt en kan resulteren in een grote reiniging van het lichaam en innerlijk werk in de stijl van de Da Vinci Code, dat ervaren kan worden tot de mate van wat de student kan doen. De spirituele coach, die een ietwat arrogant soort is, denkt vaak dat bepaalde universele wetten moeten worden gevolgd die de nieuwe post-eculiere Spirituele Coach vaak “De Wetten van Overvloed” noemt

Dus kan hij naar een seminar gaan, en meer gehecht raken aan het idee dat hij op de een of andere manier verbonden is met de vibrationele intelligentie van het zijn. Het idee dat zijn manifestaties en doelen deugdelijk zijn, ongeacht de huidige staat van de werkelijkheid. Dat hij meer voorspoed zal vinden door het geheim te gebruiken, en dat de Wet van Aantrekking ook voor hem werkt. De coach gaat dan de wereld in en doet zijn of haar best om deze idealen waar te maken, met meer betrokkenheid van het ego en ziet uiteindelijk dat hun ego’s steeds meer op zichzelf gericht raken, en het perfectioneren van hun ironie in dit proces bijna onmogelijk is. Of het wordt comfortabeler om door te gaan onder de controle van het toeval, en dan begint het ego een gevoel van controle te ervaren, “de samenzwering van de freaks”. Wanneer het ego comfortabel genoeg wordt, begint de student of zoeker echt de titanische kracht te ervaren die komt met het worden van een spirituele coach.

Een spiritualiteitscoach ontdekt oprechter en eerlijker (vaak op zijn eigen tijd) dat de term “spiritueel” bijna altijd een dekmantel is voor chaotische energie, en vaak ernstiger en spiritueler is dan de persoon die het zegt. Denk aan het gezegde: grote geesten denken anders, niet alleen over wat ze doen, maar zelfs over wat ze zeggen. Hier is een waarschuwing, heb de moed om op uw woord af te gaan. Kies uw acties zorgvuldig, en wanneer u een situatie ziet waaraan nog gewerkt moet worden, pas dan uw standaardprocessen toe, en zie uw resultaten veranderen!

Lees meer

Medium