Gezondheid

Coaching voor leiders

Coach Den Bosch

 

 

 

 

 

Coaching wordt vaak gezien als een lange-afstandsproces. Toch krijgen verschillende toekomstige of zelfs bestaande cliënten van coaching een verkeerd beeld. De realiteit is dat 2-5 uur per week een zeer dichte schatting is van de gemiddelde 3-8 uur wekelijkse activiteit. In veel gevallen is het de wekelijkse activiteit die het functioneren in stand houdt tussen ouders en kinderen, tussen vrienden en collega’s, tussen buren of klanten.

De voordelen van een coach- in tegenstelling tot een management- of leiderschapsrol liggen zo voor de hand dat ze vaak over het hoofd worden gezien. De wekelijkse activiteit is gevuld met gevoelens en emoties, dus we zouden dit “werk” kunnen noemen, maar onze cultuur heeft de neiging om dit als “sleur” te zien.

De wereld van leiderschap en management is zeer dynamisch. Tot grote ontsteltenis van sommigen hebben organisaties een leider nodig. De “sterke” leiders hebben de neiging die paar belangrijke veranderingen in de richting van het veranderingsproces door te voeren en zo het grootste deel van de “reactie” op te vangen, waardoor dit een zeer kritieke functie van een leider wordt. Toch heeft de plaats van leiderschap, besluitvorming, planning en leiding geen gelijke tred gehouden met de dynamiek van de wereld.

De wereld lijkt groter maar is dat niet door een factor intellect. De enige manier om met elke persoon, elk probleem, elke situatie om te gaan is door persoonlijkheidsvaardigheden op te bouwen. De coach is de dienaar van de mens, dat instrument dat de organisatie nodig heeft om te veranderen. Coachen is de kunst om de verandering tot stand te brengen.

Als management wil overleven, zal coaching een zeer belangrijk goed zijn. Coaching voor leiders en managers is, in feite, training voor verandering. Managers doen mee, maar weinig leiders doen dat in de context van coaching.

Coach als manager en manager als dienaar: Een gedeelde omgeving is de kern van een succesvolle organisatie. Deze gedeelde omgeving is een sleutel tot groei en tot de ontwikkeling van de mensen in hun organisatie en in hun leven.

Het creëren van gedeeld leiderschap, organisatorische intelligentie, gedeeld bewustzijn/geest: Organiseren is het werk van een goede leider. Coach in de rol van organisatorische intelligentie, de verbondenheid van alle mensen, management als dienaar. De coach is onbaatzuchtig in die zin dat hij in staat is om met de cliënt door diens gevoelens heen te werken en het potentieel van de cliënt uit zichzelf naar boven te halen (zelferkenning). De coach probeert niet de cliënt te veranderen, of te ontleden, want zijn persona is totaal verschillend van zijn essentie. Het punt hier is dat de coach en de cliënt zoveel gemeen hebben dat een collectief effect niet kan worden beoogd.

ioto eisen een verandering, maar hoeveel zijn echt geëngageerd om te veranderen? Waar is de vraag naar verandering? Zoals wij hebben gezegd, vereist verandering een sterke leider die volgelingen heeft. Coaching is het middel om verandering te eisen, want coaching is in werkelijkheid de evolutie van de cliënt. De snelheid van uw verandering is de snelheid van uw uithoudingsvermogen om te veranderen.

Hoe kan de coach zo lang zwijgen? De coach geeft geen stem aan de frustratie of aan de gekwetstheid; hij geeft eerder stem aan de verandering en aan de verwachte resultaten van de verandering.

Onthoud dat coaching een delen van jezelf is. De coach hoort de zorgen en wil oplossingen zien; de coach beweegt mensen uit de funk met levenssituaties, deadlines en teleurstellingen en in de erkenning van het probleem. Hij is iemand die zich inzet voor de ontluchting van de cliënt, niet ertegen.

lees meer: